National Academies Press: OpenBook

Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief (2023)

Chapter: ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
images Матеріали робочого семінару - cтисло

ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Матеріали робочого семінару - cтисло


Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року призвело до спустошення, включно з людськими жертвами, масовою внутрішньою та зовнішньою міграцією, а також повним або частковим руйнуванням об’єктів та інфраструктури. Це поставило нагальні виклики перед науковим, освітнім і технологічним секторами України. Національні академії наук, інженерно-технічних наук та медицини (Національні академії) скликали робочий семінар 21-23 вересня 2022 року, щоб обговорити шляхи відновлення досліджень, освіти та інновацій в Україні. Академії визнають, що руйнування України в результаті війни особливо ускладнить її відновлення, а гуманітарна допомога залишатиметься головним пріоритетом протягом тривалого часу.1 В результаті, метою семінару стало згуртування міжнародної наукової спільноти для обговорення важливості науки, інновацій та освіти для довгострокової відбудови України та її повоєнного майбутнього, в той час як багато з описаних передових досвідів буде важко реалізувати в короткостроковій перспективі.

У цьому стислому викладі Матеріалів робочого семінару представлено підсумок дискусій на високому рівні під час семінару щодо передового досвіду управління наукою, вищою освітою, інноваціями та фінансуванням досліджень з боку міжнародного співтовариства.

ВСТУП

Ріта Колвелл, голова семінару, відкрила його, зазначивши, що мета семінару - згуртувати міжнародну наукову спільноту задля покращення усвідомлення важливості науки, інновацій та освіти для післявоєнної відбудови України. Колвелл заявила, що семінар дозволить зробити порівняльний огляд передового досвіду в управлінні національними науково-дослідними системами. Колвелл підкреслила, що основні компоненти семінару - наукові дослідження, освіта та технологічні інновації - тісно переплітаються між собою.

Анатолій Загородний, Президент Національної академії наук України (НАНУ), виступив зі вступним

__________________

1 Національні академії наук, інженерно-технічних наук та медицини визнають і пріоритезують нагальні потреби окремих українських вчених, інженерів, дослідників та медичних працівників, і надають їм підтримку паралельними ініціативами. Для більш детальної інформації див.: https://www.nationalacademies.org/supporting-ukraines-scientists-engineers-and-health-care-workers. Щоб дізнатися, як можна допомогти, див.: https://host.nxt.blackbaud.com/donor-form/?svcid=renxt&formId=536cf41f-5fc1-42d9-9462-02c7fd1171b5&envid=p-3XL0v2OPQUO6JUZl5_HKFQ&zone=usa.

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

словом. Водночас із зосередженням уваги на перезавантаженні системи науки в Україні, ми також повинні працювати над збереженням і відновленням інститутів та підтримкою дослідників, які працюють у надзвичайно складних умовах. Загородній запропонував створити державний орган, який би відповідав за реалізацію науково-технічної політики та посилення співпраці між наукою й бізнесом. У той же час, Загородній зазначив, що НАНУ має бути збережена, оскільки саме там зосереджено більшість досліджень. Загородній заявив, що НАНУ підтримувала і продовжуватиме підтримувати ґрантове фінансування в Україні, зокрема, шляхом підтримки Національного фонду досліджень України (НФДУ), але фінансування НФДУ не повинно призводити до відволікання коштів від НАНУ або університетів.

Марша Макнатт, президент Національної академії наук США (НАН), заявила, що після російського вторгнення в Україну НАН встановила партнерство з Польською академією наук для реагування на потік переміщених осіб з України, та НАН працює над переглядом цієї стратегії з метою фінансування науково-дослідних команд, які все ще перебувають в Україні. НАН США разом з європейськими академіями також працює над розробкою спільних скоординованих планів щодо продовження гуманітарної підтримки і над кроками довгострокового відновлення науки в Україні.2 Це включає створення координаційної групи для американських та європейських академій з метою обміну передовим досвідом і встановлення зв’язків між різними ініціативами, в яких НАН виконує функції секретаріату.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

Кеті Кемпбелл, CRDF Global (у відставці), розповіла про роботу НАН в Україні та про те, як виникла ідея проведення цього семінару. Після російського вторгнення НАН створила неформальну робочу групу під назвою RESET Ukraine,3 щоб обговорити поточну ситуацію в сфері науки в Україні, правову політику та інституційні рамки, що лежать в її основі, минулі спроби модифікації цих рамок, та плани відновлення України. Група погодилася, що модернізована інноваційна науково-технічна система має критично важливе значення для відновлення України та її шляху до членства в ЄС. Першим кроком було створення цього робочого семінару для обговорення чотирьох критично важливих і взаємопов’язаних питань: науки, вищої освіти, технологічних інновацій та фінансування, з метою забезпечення України найкращою та найактуальнішою інформацією для прийняття рішень стосовно її власного майбутнього.

Реформа української освіти і науки

Наталія Шульга, Український науковий клуб,4 розповіла про низку спроб реформувати українську освіту та наукові дослідження з часів незалежності від Радянського Союзу.

Після розпаду Радянського Союзу освіта і наука в Україні зазнали серйозного стресу через брак фінансування та першу хвилю масової еміграції висококваліфікованих професійних науковців і освітян. Багато негативних аспектів системи освіти і науки стали широко розповсюдженими явищами протягом першого десятиліття незалежності, найбільш шкідливими з них були плагіат і корупція. Свобода також принесла дух підприємництва, волонтерства й співпраці, міжнародного співробітництва та програм обміну, і багато неурядових організацій та малих компаній досягли успіху. З того часу з’явилося багато ідей щодо того, як модернізувати та розвивати науково-дослідну систему пострадянської України, але правлячі кола чинили опір, стримуючи рух уперед. Не було єдиної платформи, яка б об’єднала всі зацікавлені сторони для планування майбутнього України. В українському співтоваристві переважає думка, що збільшення фінансування швидко вирішить проблеми в освіті та науці.

Шульга зазначила, що за останні два десятиліття було здійснено три основні кроки у реформуванні

__________________

2 Див.: https://www.nationalacademies.org/news/2022/06/action-steps-for-rebuilding-ukraines-science-research-and-innovation.

3 Національна академія наук залишається відданою цій роботі і офіційно оформила цю програму, яка тепер називається «RESET Ukraine Action Group (Ініціативна група ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ України)».

4 Див.: https://www.nauka.in.ua/en.

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

української освіти і науки, які децентралізували управління та фінансування науки і технологій. По-перше, у 2005 році Україна визнала, що наука повинна мати вагомішу присутність у вищих навчальних закладах. По-друге, закони «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» були прийняті у 2014 та 2015 роках відповідно.5 Це призвело до створення науково-дослідних лабораторій та навчально-дослідних центрів, які стали структурними частинами українських університетів, а НАНУ втратила монополію на науку та НДДКР. По-третє, у 2017 році Україна прийняла концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа»6 та новий базовий закон про освіту, що стимулювало розвиток міждисциплінарних навчальних програм для дітей зі STEM-підходом. Це ознаменувало зміну парадигми освіти на всіх рівнях.

Революція Гідності 2014 року стала поворотним моментом для українського суспільства, коли воно зробило останні зусилля на шляху до євроатлантичної інтеграції. Вперше неформальна коаліція з понад 100 неурядових організацій та незалежних експертів створила платформу під назвою Реанімаційний пакет реформ (РПР) для підготовки необхідних невідкладних реформ для швидкого просування країни вперед. РПР відіграв вирішальну роль у підготовці та просуванні всіх трьох базових законів, описаних вище і прийнятих парламентом. Усі три нові закони визнають важливість взаємозалежності освіти і наукових досліджень у створенні екосистеми для високоякісної науки та інновацій. Шульга пояснила, що міжнародна співпраця та інтернаціоналізація вищої освіти стали своєрідною візитною карткою процесу реформ та інтеграції України до європейського науковоосвітнього простору. У 2015 році Україна стала асоційованим членом програми «Горизонт 2020»,7 що забезпечило їй можливість ознайомитися з європейськими стандартами та передовим досвідом. Національний фонд досліджень України, що діє з 2020 року, є одним з найважливіших інструментів процесу реформ. На основі наукової методології були проведені реформи і в середній освіті. Ці реформи мали помітний вплив на структуру та управління Міністерством освіти і науки України, яке стало відповідальним за нову політику та реформи.

Незважаючи на зазначені здобутки, Шульга заявила, що процес реформ відбувається повільно і проблематично, а перебої, спричинені російським вторгненням в Україну цього року, призвели до значної міграції молодих студентів-науковців, стартап-компаній та викладачів. Ця масова міграція зробить процес реформ особливо складним. Шульга підкреслила важливість адаптації української наукової сфери до глобальних викликів сучасного світу та визначення пріоритетів освіти і науки на наступне десятиліття.

План відновлення України

Юлія Безвершенко, Стенфордський університет, розповіла про Національний план відновлення України, який має на меті сформувати бачення відновлення України в усіх сферах і є єдиним офіційним документом такого роду на національному рівні. Основні цілі цього плану - модернізація, євроінтеграція та зміцнення інституційної спроможності. Безвершенко визначила кілька проблем з планом: (1) використання науки та НДДКР для сприяння модернізації рідко згадується в плані, (2) політика та інструменти не відповідають один одному з точки зору часу та грошей, а також не вистачає спроможності, і (3) заявлені проблеми, цілі та дії в плані не достатньо взаємопов’язані між собою. Плану бракує розуміння зв’язку між наукою й технологіями та економікою, а також розуміння критичної ролі науки у відновленні України та в її довгостроковому майбутньому. Безвершенко теж зазначила, що людський капітал є одним з найбільш нагальних питань, які пов’язані з науковими дослідженнями в Україні.

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

Безвершенко стверджувала, що насправді в Україні існують обмежені спроможності для розробки науково-технічної політики (з точки зору кількості людей, їх навичок та володіння англійською мовою) і дуже обмежені можливості та досвід для її реалізації. Безвершенко виділила три необхідні дії: (1) зробити науку (а також технології та інновації) невід’ємною частиною бачення майбутнього України і стратегії відновлення, (2) підтримати системні реформи і (3) зберегти і розвинути людський капітал, шляхом надання ресурсів і підтримки мереж та партнерств.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кеті Кемпбелл модерувала колегію фахівців з міжнародних академій та вищих навчальних закладів з різних країн, щоб представити моделі та передовий досвід, які пов’язані з управлінням науковими дослідженнями.

Погляди на кращий досвід управління науковими дослідженнями.

Елла Лібанова, НАНУ, описала стан наукових досліджень в Україні після російського вторгнення. НАНУ відповідає за фундаментальні та прикладні дослідження (у природничих, технічних, соціальних, економічних і гуманітарних науках), а також за експертизу та координацію фундаментальних досліджень в Україні, включаючи дослідження в університетах. Це 150 закладів, 40 з яких були створені після здобуття Україною незалежності, в яких працюють 28 000 співробітників. Лібанова зазначила, що НАНУ здійснює міжнародне співробітництво на основі 140 угод з іншими академіями, дослідницькими організаціями, університетами і приватними компаніями у 50 країнах світу.

Вторгнення Росії в Україну суттєво вдарило по українській науково-дослідній системі. Ракетні обстріли дослідницьких об’єктів завдали шкоди науковій інфраструктурі НАНУ, а багато дослідників були змушені переїхати до менших міст і сіл в інших регіонах України, де не існує наукових центрів, або виїхати за кордон. Станом на травень 2022 року 20% працівників НАНУ переїхали в інші регіони України (13%) або за кордон (7%). Пошкодження будівель НАН України оцінено в 14 мільйонів євро.8

Лібанова окреслила кілька проблем, які повинні бути вирішені щодо дослідницької інфраструктури НАНУ, включно з відновленням пошкоджених будівель і обладнання. Вона виділила кілька критично важливих форм необхідної міжнародної підтримки, які включають надання можливості вільно публікувати наукові роботи в журналах; забезпечення мінімально необхідної заробітної плати для науковців для продовження їхньої роботи в Україні за рахунок різних джерел; надання ґрантів для спільних досліджень, де заробітна плата може виплачуватися в Україні; спеціальна індивідуальна ґрантова підтримка; передача інститутам НАНУ наукового обладнання, яке вже використовувалося, але може бути застосоване для сучасних досліджень; надання інститутам НАНУ новітнього обладнання для спільного використання з університетами та іншими науково-дослідними установами; надання віддаленого доступу до міжнародних дослідницьких інфраструктур (включаючи обчислювальні ресурси); надання доступу до повнотекстових статей у журналах, які включені до міжнародних баз даних і які наразі доступні лише частково.

Єжи Душинський, президент Польської академії наук, обговорив програму Академії з підтримки українських вчених - 227 науковців з України були прийняті в польських закладах. Вони планують підтримувати дослідницькі групи (5 членів) з України та забезпечувати їм подвійне членство в українських і польських установах, щоб вони могли працювати на території України, а їхні члени могли часто відвідувати установи один одного. Мета - побудувати мости між міжнародною та українською спільнотами. Душинський розповів про досвід Польщі у проведенні реформ, в рамках яких було виділено значне фінансування на науку та інфраструктуру вищої освіти. Він зазначив, що замість інфраструктури слід інвестувати в людський капітал і концентрувати його у провідних

__________________

8 З травня міграція співробітників НАНУ та пошкодження інфраструктури, ймовірно, значно погіршилися.

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

академічних центрах, замість того, щоб рівномірно розподіляти по всій країні. Також має бути надана підтримка у входженні України в європейські наукові консорціуми та програми підтримки інтернаціоналізації науки країни.9 Інвестиції в реконструкцію дослідницької інфраструктури України можуть надійти пізніше. Тим часом, існуюча інфраструктура міжнародних академій має бути легко і широко доступною для українських дослідників. План відновлення української науки, досліджень та інновацій був прийнятий у Варшаві кількома міжнародними академіями.10 Душинський підсумував, що саме українські науковці несуть відповідальність за відбудову України, а міжнародна спільнота зобов’язана підготувати українських вчених до виконання цієї ролі.

Тармо Соомере, президент Естонської академії наук, описав реформи системи наукових досліджень та вищої освіти Естонії після розпаду Радянського Союзу, які можуть стати прикладом потенційних шляхів розвитку для України. До 1990-х років дослідницька система Естонії базувалася на централізованій системі в Москві та потребах усього СРСР. Вона фінансувалася та обслуговувала військову систему. Одразу після розпаду Радянського Союзу співвідношення між активами і компетенцією, з одного боку, та потребами Естонії, з іншого боку, було різко негативним. Соомере перелічив три основні рішення, які були прийняті на початку реформ: (1) непотрібні та неуспішні дослідницькі галузі були скорочені, (2) високоякісні та необхідні дослідницькі галузі були збережені, і (3) наукові дослідження та вища освіта були тісно пов’язані між собою.

Подальша серія реформ відбувалася у п’ять етапів:

 1. Шведська академія наук провела інвентаризацію дослідницьких груп Естонії з метою оцінки їхньої компетенції та потенціалу. Це дало загальну картину стану дослідницької системи Естонії та надало рекомендації на основі зібраних даних.
 2. На основі цієї інвентаризації була проведена реструктуризація дослідницької системи. Основні науково-дослідні інститути були переведені з Академії наук та різних міністерств до університетів.
 3. Фінансування досліджень було реструктуризовано на основі принципів якості та важливості для Естонії. Кожен науковець у дослідницькій групі мав відповідати певним критеріям, а кошти повністю контролювалися самою дослідницькою групою і супроводжувалися невеликими конкурсними ґрантами. Ця система викорінила корупцію у фінансуванні досліджень. Соомере зазначив, що одним з недоліків цієї системи було те, що університети та науково-дослідні інститути не мали коштів для забезпечення своєї самодостатності - потреби країни переважали, тоді як потреби університетів не задовільнялися.
 4. Більш збалансовану систему інституційного фінансування було створено шляхом об’єднання двох існуючих схем. Кількість персоналу та інститутів було значно скорочено. Соомере зазначив, що ця система не спрацювала належним чином, оскільки було незрозуміло, як збалансувати потреби країни та потреби університету чи науково-дослідного інституту.
 5. Ґранти на дослідження, націлені на якість, і «базове фінансування» були розділені. Це дозволило університетам підтримувати роботу, яку вони вважали необхідною. Соомере зазначив, що ця серія кроків створила пристойну систему забезпечення якості.

Соомере підтримав підхід «політики задля науки», щоб залучити найкращі знання і найкращих людей країни, зазначивши, що конкурентоспроможність країн, регіонів і цілих континентів залежить від цього. Естонська академія наук вирішила, що найкращий спосіб підтримати країну - це не керувати дослідницькою системою та розподіляти кошти, а надавати поради. Чотири основні ролі, які необхідно виконувати на перетині наукових досліджень та управління: (1) надавати поради,

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

(2) лобіювати науку, (3) розподіляти гроші і (4) протестувати, якщо щось йде не так.

Колегія: Наукові дослідження

Олексій Шкуратов, заступник Міністра освіти і науки України (МОН) з питань європейської інтеграції, зазначив, що основною проблемою для сфери науки та інновацій в Україні є неможливість здійснювати діяльність на високому рівні в повному обсязі в регіонах, які тимчасово окуповані або зазнають обстрілів, й частково в інших регіонах України. Це пов’язано з втратами в науковій та вузівській спільнотах, від’їздом науковців до інших країн, руйнуванням інфраструктури, втратою науково-технічної інформації, низькою відповідністю науково-технічної продукції потребам ринку, падінням попиту на нові технологічні рішення, за винятком військової промисловості.

Шкуратов зазначив, що багато наукових закладів визнані частково або повністю зруйнованими, а стан значної частини наукової інфраструктури невідомий через постійні обстріли. Він додав, що на момент проведення семінару 17 відсотків співробітників НАНУ виїхали з України від початку війни. Шкуратов визначив кілька пріоритетних завдань для МОН, серед яких: відновлення державної фінансової підтримки наукових досліджень; забезпечення українських дослідників науковою інформацією; відновлення пошкодженої дослідницької інфраструктури; створення умов для розвитку інноваційної екосистеми; забезпечення трансферу технологій та комерціалізації наукових результатів.

В «Плані відновлення України» українського уряду є розділ, який присвячено науці та інноваціям.11 МОН запустило програму, за якою професори з міжнародних закладів читають лекції в Україні. Також було створено Telegram-канал («Info Science Bot»), на якому публікуються новини й можливості для науковців, інноваторів і стартапів. У травні 2022 року Верховна Рада України ратифікувала участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»12 та в Програмі досліджень і навчання Європейського співтовариства з атомної енергії «Євратом»,13 що, за словами Шкуратова, надасть українським науковцям та інноваторам додаткові ресурси і можливість подавати заявки на ґранти.

Олексій Колежук, Національна рада України з питань науки, технологій та розвитку, стверджував, що плани відновлення України повинні розглядати науку, технології та інновації як суттєво важливі складові, будь-які реформи повинні бути системними, а людський капітал необхідно зберегти під час війни і розвинути в період відновлення. Короткострокові заходи для збереження і розвитку людського капіталу, на думку Колежука, мають включати запровадження тимчасової системи індивідуальної підтримки, яка заснована на заслугах, для того, щоб утримати дослідників у їхніх нинішніх сферах діяльності. Щоб розвинути цей капітал, Колежук запропонував довгострокову програму з різноманітними джерелами фінансування, яка розгортатиметься в кілька етапів. По-перше, за його словами, слід надавати підтримку дослідницьким мережам, щоб інтегрувати українські дослідження у світову наукову спільноту. По-друге, слід створити спільні докторські школи для виховання наступного покоління науковців. Додаткові короткострокові заходи можуть включати надання ґрантів та інструментів співфінансування для конкретних проектів та постійну підтримку українських дослідників за межами України. Колежук підкреслив, що метою має бути підтримка повернення українських дослідників в Україну.

Щодо довгострокових заходів з відновлення, Колежук зазначив, що внутрішні перетворення є відповідальністю українського уряду, але наразі спроможність держави недостатня для прийняття таких стратегічних рішень. Колежук запропонував

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

реформувати управління наукою, розділивши функції розробки політики (що здійснюється Міністерством освіти і науки) та її реалізації (іншими суб’єктами). Він порекомендував навчальні інструменти для Міністерства освіти і науки, які допоможуть їм вивчити досвід реформ в інших країнах та розбудувати власну спроможність.

Далі Колежук заявив, що НАНУ також має бути реформована, і запропонував розділити організаційно-фінансові структури фундаментальних, прикладних та оборонних досліджень, оскільки ці види діяльності потребують різних механізмів фінансування і критеріїв оцінки. Він рекомендував кілька додаткових довгострокових реформ, зокрема: побудувати багаторівневу систему фінансування, яка б орієнтувалася на різні типи досліджень, рівні технологічної готовності (TRL) і дослідників на різних професійних рівнях; запровадити систему забезпечення якості інституційного та проектного фінансування; підготувати наступне покоління науковців, надаючи пріоритет STEM-освіті; інтегрувати Україну в європейське дослідницьке співтовариство; розробити стратегію міжнародної кооперації.

Колежук зазначив, що на заваді цим довгостроковим реформам стоїть ставлення українців до науки як до чогось непріоритетного, брак державної спроможності та експертного досвіду для прийняття стратегічних рішень, а також відсутність консенсусу всередині наукової спільноти щодо того, як рухатися далі.

Рик Роуш, Пенсильванський державний університет, описав систему земельних ґрантів у США, з метою надання деяких потенційних знань, які можуть бути корисними для України. Вперше запроваджена у 1862 році законом Моррілла,14 система земельних ґрантів була викликана потребою у закладах для навчання студентів практичним і механічним наукам, зокрема, сільському господарству. Кожному штату були надані земельні ділянки в інших частинах США, які можна було продати і отримати дохід для створення університету на основі земельних ґрантів. Законодавство, прийняте в 1914 році, формалізувало кооперативне поширення знань в університетах, заснованих на земельних ґрантах, і встановило партнерські відносини між Міністерством сільського господарства та університетами з метою часткового фінансування навчання населення, зокрема фермерів. Наразі ці університети фінансуються за рахунок комбінованого фінансування з боку штату та федерального бюджету, а також за рахунок конкурсних ґрантів на основі заслуг, плати за навчання студентами, благодійних внесків та контрактів з промисловістю. Роуш зазначив, що ця система дала чудові економічні результати - без системи поширення знань ще 28 відсотків фермерів залишили б сільське господарство в Пенсильванії за останні 10 років. Роуш переконаний, що ця система швидше і ефективніше пов’язує наукові досягнення з практичним застосуванням, а також забезпечує тісніший зв’язок з промисловістю.

Ігор Мриглод, НАНУ, стверджував, що оскільки громадяни та політики віддають перевагу швидким, конкретним науковим результатам, які можна застосувати, фундаментальні дослідження залишаються найбільш вразливими в Україні. За його словами, структура наукового управління та обладнання все ще відображає вимоги колишнього Радянського Союзу. Він висловив припущення, що в Україні не сформувався попит на сучасну науку з боку держави чи промисловості, і це призвело до падіння престижу української науки та втрати молодих дослідників. Мриглод порекомендував створити спеціальний міжнародний фонд для розвитку наукової інфраструктури та підтримки найбільш успішних дослідницьких груп шляхом створення дослідницьких центрів по всій Україні за допомогою Національного фонду досліджень України (НФДУ) та Науково-технологічного центру України (НТЦУ), які б працювали на основі принципів найкращих дослідницьких центрів у світі. Мриглод відзначив важливість розвитку міждисциплінарних досліджень та зміцнення міжнародних зв’язків.

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

Обговорення

Кемпбелл розпочала дискусію, запитавши Душинського і Соомере про баланс між національними академіями та університетами, а також про те, як вони справляються з питаннями перетину досліджень та технологічних інновацій. Душинський відповів, що на початку існували проблеми обсягу й недостатньої мобільності, і що важливо дозволити дослідникам переходити між академіями та університетами. Душинський зазначив, що найуспішнішою реформою було створення Національного центру науки, який був створений за зразком Європейської дослідницької ради, але через те, що він був конкурентним, не користувався великою популярністю. Душинський зазначив, що Польща пережила той самий «витік розуму», який переживає Україна, але стверджує, що в довгостроковій перспективі виїзд науковців за кордон корисний. Польща створює український потенціал, який може повернутися в Україну, коли настане час. Щодо технологічних інновацій, Душинський заявив, що не повинно бути дискримінації між фундаментальними та прикладними науками, і у Польщі існують окремі агентства для кожного з них. Соомере погодився, що як фундаментальні, так і прикладні науки важливі, а в колишніх радянських республіках часто відсутній тісний зв’язок між наукою та інноваціями. Дуже важливо володіти знаннями на приватних підприємствах, щоб уникнути «долини смерті» між наукою та виробництвом. Ярослав Яцків, Національна академія наук України, додав, що збереження кадрового складу буде вирішальним фактором у відновленні української науки.

ВИЩА ОСВІТА

Колегія: Вища освіта

Олег Шаров, Міністерство освіти і науки України (МОН), ознайомив присутніх із зусиллями МОН щодо реформування вищої освіти в Україні. У 2014-2021 роках стратегія МОН щодо реформування вищої освіти полягала у поверненні до базових концепцій модернізації вищих навчальних закладів у Європі, які включають університетську автономію, забезпечення якості та мобільність. Шаров зазначив, що МОН хоче сприяти збільшенню автономії університетів. На шляху цих реформ є багато викликів, головні з яких - консерватизм, фінансування, міграція студентів та викладачів, корупція та академічна недоброчесність, а також недостатній рівень інтернаціоналізації. Шаров наголосив на необхідності гармонізації українського законодавства й практики з європейськими. Стратегічними цілями МОН на майбутнє є налагодження ефективного управління вищою освітою; довіра громадян, держави та бізнесу до діяльності вищих навчальних закладів; якісна освіта; інтернаціоналізація вищої освіти; привабливість навчальних закладів; та відновлення потенціалу навчальних закладів.

Лідія Борелл-Даміан, Science Europe, розповіла про роботу асоціації Science Europe, яка виступає в якості форуму для збору інформації про національні організації фінансування та виконання по всій Європі з метою обміну інформацією. Science Europe співпрацює з НФДУ з самого початку війни, прискорюючи членство в організації та заохочуючи всіх своїх членів підтримувати НФДУ. Зокрема, польські організації-члени -- Національний дослідницький центр та Фундація польської науки -- приймають українських дослідників у польських закладах, надають гуманітарну допомогу та закликають українських дослідників продовжувати свою роботу. Борелл-Даміан наголосила, що українські дослідники повинні мати можливість повернутися в Україну, щоб відбудувати свою систему за підтримки європейських країн, які їх приймають Для того, щоб інтегрувати українські процеси дослідницької політики з європейськими, ми повинні обмінюватися не лише результатами, а й процесами досліджень, а також реформувати систему оцінювання досліджень. У Science Europe є план, що підтримується Європейською Комісією та у партнерстві з Європейською асоціацією університетів, щодо підтримки організацій, які хочуть модернізувати свої процеси оцінювання наукових досліджень.

Єгор Стадний, Київська школа економіки, погодився з попередніми спікерами, в тому, що

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

людський капітал є найбільш важливим питанням у відбудові української науки і вищої освіти. Російське вторгнення справило драматичний ефект на вищі навчальні заклади (ВНЗ) – інфраструктуру пошкоджено, бюджет скорочено, а викладачі та студенти змушені покинути свої домівки. Незважаючи на це, Стадний заявив, що Україна продовжує і майже завершила вступну кампанію до університетів 2022 року. Стадний зазначив, що кількість студентів зараз приблизно така ж, як і на початку 1990-х років, але кількість ВНЗ зросла більш ніж удвічі, що означає, що університетів занадто багато. Стадний підкреслив, що зусилля потрібно зосереджувати на забезпеченні конкурентоспроможної якості освіти, яка приваблюватиме молодь повертатися в Україну.

Стадний описав кілька основних проблем у структурі ВНЗ в Україні. По-перше, державні ВНЗ не мають фінансової автономії - всі свої рішення вони повинні узгоджувати з державними органами, що уповільнює процес прийняття рішень. По-друге, приватні університети не мають рівного доступу до державного фінансування. По-третє, зменшується кількість прийнятих студентів, які можуть оплатити своє навчання. Стадний висловив думку, що Україна повинна запровадити державні програми кредитування вищої освіти, оскільки наразі такої програми для студентів не існує. Почетверте, серед української молоді спостерігається недостатня обізнаність щодо сутності вищої освіти та можливостей, які вона надає. По-п’яте, структура освітніх програм занадто жорстка і не дозволяє гнучко підходити до тривалості навчання. На думку Стадного, вищі навчальні заклади повинні дозволити студентам подовжувати час навчання, оскільки навчання багатьох студентів було перервано війною. По-шосте, ВНЗ не повинні зосереджувати свою діяльність виключно на науково-дослідній роботі. ВНЗ мають бути розділені на науково-дослідні, гуманітарні та науково-прикладні університети. Насамкінець, Міністерство освіти і науки має перетворитися на дорадчий орган, замість регулюючого органу.

Роман Гладишевський, Львівський університет, розповів про структуру та діяльність свого університету. Хоча найпопулярнішими предметами є економіка і право, Гладишевський зазначив, що фізика і хімія є основними напрямками дослідницької діяльності, причому дедалі більша увага приділяється матеріалознавству. Більшість співробітників кафедр, у тому числі наукові співробітники, залучені до викладання, що дозволяє викладати курси базового та високого рівня. Студенти також можуть брати участь у дослідженнях. На хімію припадає 50% державного фінансування досліджень, а на біологію - понад 50% міжнародних ґрантів. Нещодавно університет отримав фінансування від представників промисловості, а до 2025 року планується збільшити частку промисловості у фінансуванні університету до 50 відсотків. Гладишевський також підкреслив важливість заохочення наукової освіти на всіх рівнях освіти. Львівський університет у співпраці з Національною академією наук України провів конкурс для молодих дослідників кристалів. Університет також проводить щорічну інноваційну програму, яка спрямована на молодих дослідників, щоб допомогти їм заснувати власні компанії - цьогорічна програма зосереджується на післявоєнній реставрації. За словами Гладишевського, дослідницькі університети повинні поєднуватися з інноваційною діяльністю. Якщо говорити про майбутнє, він зазначив, що для побудови сильної та конкурентоспроможної країни фінансування наукових досліджень має бути збалансованим між фундаментальними дослідженнями та нагальними потребами. Він також зазначив, що інтеграція України в міжнародну систему захисту інтелектуальної власності має критично важливе значення для відновлення України.

Кращий досвід управління вищою освітою та науковими дослідженнями

Ана Марі Каусе, Університет Вашингтону, обговорила важливість партнерства університетів з органами місцевого самоврядування і промисловістю для збільшення фінансування досліджень, забезпечення можливостей стажування та кар’єрного росту для

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

студентів, а також створення тестових майданчиків для інновацій. Наприклад, Університет Вашингтона співпрацює з компанією Boeing у підготовці інженерів на факультеті аеронавтики та астронавтики. Також важливим є партнерство з місцевою владою. Каусе розповіла про те, як створити сильний професорсько-викладацький склад, зазначивши, що важливо починати з відкритого і справедливого процесу набору. Університети повинні забезпечувати наставництвом та інструментами професійного розвитку, а також підтримувати викладачів з різними потребами, наприклад, жінок з дітьми. Важливим є надання стратегічного фінансування викладачам для проведення досліджень, особливо на початку їхньої кар’єри. Каусе наголосила на важливості подолання замкненості та розбудови міждисциплінарної спільноти в університеті.

Обговорення

E. Вільям Колглайзер, Американська асоціація сприяння розвитку науки, модерував обговорення і розпочав його із запитання про психічне здоров’я українських студентів. Стадний зазначив, що деякі студенти призупинили навчання в лютому і березні, але багато хто відновив навчання. Відповідаючи на запитання про вартість навчання, Стадний заявив, що повна плата за навчання в Київській школі економіки покриває лише третину вартості, і що уряд повинен запровадити державне кредитування для здобуття вищої освіти.

Відповідаючи на запитання щодо реклами наявних можливостей фінансування, Колежук зазначив, що НФДУ публікує цю інформацію на своєму вебсайті, але деякі люди не можуть її знайти, не намагаються активно шукати цю інформацію, неохоче користуються цими можливостями, або не відчувають, що вони можуть претендувати на отримання фінансування. Стадний погодився, з тим, що потенційні заявники можуть бути заклопотані або не мати навичок чи ресурсів, щоб подати заявку на фінансування, і висловив думку про необхідність створення центрального інформаційного центру, де інформація могла б координуватися і ефективно розповсюджуватися, щоб вона була доступною для широкого загалу. Каусе зазначила, що американські університети мають між собою мережі, які ефективно впливають на уряд США у питаннях вищої освіти, і Україна могла б створити свої власні мережі. Шульга додала, що існують програми, які допомагають заявникам подавати заявки на ґранти, але їхня ефективність обмежена, зокрема, через недостатнє володіння англійською мовою.

Колежук зазначив, що в українській системі спостерігаються дві характерні особливості: (1) типовою є ситуація, коли на будь-яку оголошену відкриту професорську посаду є лише один претендент - частково це пов’язано з низькою мобільністю, але здебільшого з традиційною ментальністю, що збереглася з радянських часів, і (2) існує фундаментальний поділ на професорів і дослідників в рамках університетської системи.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ

Альфред Уоткінс, Global Solutions Summit, модерував сесію, присвячену кращому досвіду у сфері технологічних інновацій. Уоткінс зазначив, що підтримка стартапів через потужну мережу національних технологічних інкубаторів, що пов’язані з мережею європейських та міжнародних інкубаторів, акселераторів, клієнтів, постачальників та фінансистів, матиме вирішальне значення для виконання післявоєнних завдань українського уряду. Це вимагатиме промислових технологій та підвищення рівня українських програм, які допоможуть підприємствам та їхнім працівникам стати технологічно грамотними учасниками ринків ЄС, США і світу.

Кращий досвід роботи в інкубаторах та акселераторах

Ребекка Тейлор, Остінський технологічний інкубатор (анг. ATI) коротко розповіла про історію створення інкубатора. Заснований у 1989 році, ATI є найстарішим інкубатором у США, який підтримав кілька сотень компаній з економічним результатом у понад 3 мільярди доларів США. Тейлор відзначила важливість відносин між Техаським університетом в Остіні та ATI. ATI є підрозділом університету, але він не фінансується університетом. Така

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

структура, за словами Тейлор, підштовхує ATI до орієнтації на зовнішню спільноту. Фінансування ATI змінюється з року в рік і включає в себе поєднання державних ґрантів, внесків від організацій штату та іноді від організацій економічного розвитку Остіна. Тейлор заявила, що бізнес-модель для компаній ATI відповідає бізнес-моделі самої ATI; ATI отримує 2 відсотки акцій від кожного стартапу, який вона приймає в інкубатор, і якщо компанія купується або виходить на фондову біржу, частина цих коштів йде в операційний бюджет ATI. Цей механізм, підкреслила Тейлор, є ключовою частиною функціонування ATI і виявляється дуже ефективним.

Тейлор також розповіла про деякі види співпраці ATI з корпораціями. Наприклад, ATI провів конкурс для компанії John Deere, щоб вони могли інтегрувати нові технології у свою продукцію. John Deere вибрала компанію для залучення до своєї внутрішньої програми, розрахованої на рік, в рамках якої вони підключили стартап до всіх підрозділів своєї компанії, щоб прискорити темпи впровадження нових технологій. Тейлор зазначила, що співпраця з компанією в рамках такого заходу - це хороший спосіб запустити інкубатор з нуля.

Інститути мережі Manufacturing USA

Майк Молнар, Національний інститут стандартів і технологій (НІСТ), розповів про дві програми НІСТ – Manufacturing USA (Виробництво США)15 та Manufacturing Extension Partnership (MEP) (Партнерство з поширення знань у виробництво),16 а також про те, як вони сприяють інноваціям та розвитку нових технологій. Manufacturing USA - це мережа з 16 інститутів по всій території США, які спрямовані на прискорення втілення нових ідей у технології та рівні виробничої готовності (див. мал. 1). Молнар визначив чотири цілі програми: (1) «підвищити конкурентоспроможність американського виробництва», (2) «трансформувати прикладні дослідження у виробництво», (3) «прискорити розвиток передової виробничої робочої сили» і (4) «підтримати бізнес-моделі, які допомагають інститутам стати стабільними і самодостатніми». Молнар зазначив, що інститути вирішують проблему «розширення масштабів», надаючи майданчик, на якому різноманітні зацікавлені сторони можуть працювати над проектом разом. MEP - це мережа центрів у всіх 50 штатах і Пуерто-Ріко для передачі технологій малим і середнім підприємствам (МСП). Молнар зазначив, що державно-приватне партнерство працює так добре, тому що місцеві органи влади та місцеві компанії знають, що їм потрібно, а НІСТ націлений на те, щоб зв’язати їх з промисловістю та науковими колами.

Погляд на інновації у наступні 20 років

Енді Хоппер, Королівське товариство та Кембриджський університет, стверджував, що існує великий розрив між дослідженнями та інноваціями, оскільки в інноваційній діяльності дуже важко досягти успіху та отримати прибуток. Існують також серйозні перешкоди для інновацій, серед яких монополії, патентні тролі, сама патентна система, брак капіталу, геополітика та індивідуальні чинники. Хоппер зазначив, що кожен майбутній виріб матиме цифрове представлення, а виробництво буде лише завершальним етапом. Щоб скористатися цією ситуацією, Хоппер розповів про нову національну інфраструктуру під назвою Digital Common Technology («Спільна цифрова технологія»), яка може стати «промисловою Вікіпедією» програм, даних, еталонних проектів, навчальних посібників і прикладів, а також використовуватися як основа для нових виробів і послуг. Це джерело інформації, на думку Хоппера, зменшить перешкоди для інновацій та забезпечить ресурсами нові стартапи.

Колегія: Технологічні інновації

Олександра Антонюк, Київський академічний університет, зазначила, що в Україні є всі складові успішної інноваційної системи, включно із законодавством, державно-приватним партнерством, інвестиційними фондами, державними органами та інкубаторами/акселераторами, але ця система не працює належним чином. Антонюк розповіла про дослідження, яке проводилося у 2019-2021 роках у партнерстві з

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Image
Малюнок 1 Інститути-члени мережі Manufacturing USA, до якої входять представники академічних кіл і національних лабораторій, промисловості та уряду, які співпрацюють на об’єктах спільного користування інститутів.
Джерело: Майк Молнар, Manufacturing USA.

Гумбольдтським університетом у Берліні, з метою визначення проблем та шляхів впровадження кращого досвіду в Україні.17 Дослідження показало, що до російського вторгнення українські витрати на НДДКР у відсотках від ВВП країни скоротилися в період з 2010 по 2017 рік до рівня нижче 0,5%.18 Дослідження також показало, що існує велика кількість компаній у секторах ІТ та електронної комерції, компанії, що засновані в Україні, виїжджають за кордон, а стартап-середовище зосереджене в містах. Антонюк запропонувала кілька змін, серед яких: лібералізація правової системи з метою забезпечення роботи інкубаторів, спрощення нещодавньої процедури для державних установ НДДКР, формування підприємницької культури, налагодження тісної співпраці між державними установами НДДКР та приватними компаніями, а також фінансування для підтримки інноваційної екосистеми. Антонюк розповіла про зусилля зі створення в Україні наукового парку «Академмістечко» на основі досвіду інститутів НАНУ, який включатиме дослідження в галузі штучного інтелекту та машинного навчання, новітніх матеріалів, біотехнологій, нанотехнологій, квантових технологій та енергетики. Науковий парк розвиває партнерські відносини з органами місцевого самоврядування та університетами.

Павло Карташов, Український фонд стартапів19 (УФС), розповів про діяльність УФС (див. мал. 2). Фонд, який був створений у 2019 році, є головною державною установою-виконавцем, що працює зі Світовим банком. Його діяльність включає дві ґрантові програми для стартапів ($25,000 передпочаткових та $50,000 початкових фондів), програму акселерації (передану на умовах аутсорсингу американським компаніям) та програму інноваційних ваучерів, яка надає кошти українським стартапам для участі у міжнародних конференціях. Нещодавно фонд розпочав надання ґрантів подвійного призначення для підтримки проектів у сферах оборони, охорони здоров’я, кібербезпеки, інфраструктури, реконструкції та освіти у партнерстві з українськими міністерствами. У партнерстві з Міністерством цифрової трансформації УФС також провів «хакатон дронів» з метою розвитку технології безпілотників.

Обговорення

Уоткінс модерував обговорення теми технологічних інновацій. Тейлор почала з того, що ATI дотримується жорсткої практики запобігання конфліктам інтересів при роботі з університетськими партнерами, щоб уникнути потенційних або реальних конфліктів інтересів -- ця практика опублікована у відкритому доступі в Інтернеті для тих українців, які, можливо, захочуть їх пристосувати для своїх потреб або

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Image
Малюнок 2 Різні програми, які реалізує Український фонд стартапів, та їх відповідне фінансування, включно з програмою подвійного призначення, яка націлена на п’ять військово-технічних галузей: оборону, відновлення інфраструктури, кібербезпеку, освіту та охорону здоров’я.
Джерело: Павло Карташов, Український фонд стартапів.

взяти їх за основу. Молнар додав, що часто існує протиставлення між «звичайним бізнесом» та провідними виробниками, але інновації не слід сприймати лише як технології найвищого рівня. Кожен бізнес має можливість у процесі відновлення скористатися перевагами інноваційних технологій і працювати спільно. Молнар підкреслив, що має бути цілісне бачення відбудови, яке не зосереджується лише на технологіях, а включає всі елементи, необхідні для відбудови -- навички робочої сили, доступ до капіталу, доступ до фінансування ланцюжка поставок та інфраструктуру. Відповідаючи на питання про роль Міністерства оборони у фінансуванні та заохоченні застосування технологій, Карташов зазначив, що УФС організував хакатон дронів у партнерстві з Міноборони, але саме Міноборони вирішує, як вони будуть укладати контракти з компаніями та стартапами. Уоткінс додав, що процес державних закупівель здійснюється не лише у військових цілях і може стати потужним стимулом для українських інновацій.

ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кращий досвід управління фінансуванням наукових досліджень

Марк Фергюсон, Європейська рада з питань інновацій, розповів про свій досвід роботи на посаді генерального директора Наукового фонду Ірландії (НФІ). НФІ20 є однією з трьох установ з розвитку підприємництва, включно з Enterprise Ireland, яка підтримує корінні компанії, та IDA Ireland, яка залучає іноземні компанії. НФІ визначає пріоритети для досліджень і пов’язує дослідження у сфері вищої освіти. Для промисловості НФІ надає ґранти дослідникам вищих навчальних закладів Ірландії за результатами конкурсного відбору на основі заслуг, який проводиться міжнародними рецензентами. Фергюсон зазначив, що існує 16 дослідницьких центрів НФІ, які включають в себе співпрацю по всій Ірландії, що означає, що передовий досвід у певній галузі поширюється по всій країні, а не концентрується в конкретному університеті. Кожен центр повинен виграти гроші від промисловості та конкурентних, прорецензованих джерел, які не є частиною ірландської системи, щоб гарантувати, що центри будуть конкурентоспроможними на глобальному рівні. НФІ також займається Центрами дослідницької підготовки, інвестиції в які склали 100 мільйонів євро, і які підтримують понад 700 аспірантів у співпраці з промисловими підприємствами та за додаткового співфінансування, що включає 11 вищих навчальних закладів і понад 90 галузевих партнерів. Ця національна співпраця забезпечує студентам і дослідникам можливість працювати з найкращими та навчатися у найкращих, незалежно від того, де вони перебувають. Це забезпечує ефективність, високі

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

стандарти та конкурентоспроможність команд на глобальному рівні.

Фергюсон також розповів про роботу Європейської інноваційної ради (ЄІР)21 в Україні. ЄІР запустила програму, яка допоможе українським стартапам подавати заявки на участь в акселераторі ЄІР та інтегрувати українських новаторів в європейську інноваційну систему. ЄІР запустила ще одну програму зі створення мережі організацій по всій Європі та Україні для підтримки компаній, які або існують в Україні, або переїхали до країни ЄС після російського вторгнення. Програма надає 60 000 євро цим компаніям у формі індивідуальних ґрантів на інноваційну діяльність та розвиток бізнесу.

Колегія: фінансування досліджень

Ольга Полоцька, Національний фонд досліджень України (НФДУ), зазначила, що НФДУ - це державна бюджетна неприбуткова організація, створена у 2018 році для надання ґрантової підтримки як фундаментальним, так і прикладним дослідженням. Полоцька зазначила, що НФДУ в першу чергу орієнтується на інтеграцію української науки в міжнародний науковий простір та на створення можливостей для українських дослідників долучитися до міжнародної дослідницької спільноти. НФДУ проводить конкурси дослідницьких пропозицій «знизу-вгору», де основним принципом відбору є якість. Полоцька розповіла, що організація працює над збереженням українського наукового потенціалу, звертаючись до міжнародних партнерів за підтримкою та визначаючи додаткові джерела фінансування, керуючись новою стратегією залучення коштів на 2022-2024 роки.

Марія Лептін, Європейська дослідницька рада (ЄДР), окреслила деякі практики фінансування ЄДР. Місія ЄДР полягає у фінансуванні найкращих досліджень усього спектру академічної діяльності за принципом «знизу догори». На частку ЄДР припадає 3 відсотки фінансування наукових досліджень в Європі - 2 мільярди євро на рік. Лептін зазначила, що ґранти є дуже щедрими і не висувають вимог до ґрантоотримувачів з точки зору результативності. Україна має право подавати заявки на отримання ґрантів. За словами Лептін, ЄДР звернулася до всіх ґрантоотримувачів з проханням розмістити на своїх веб-сайтах оголошення про відкриті вакансії в дослідницьких групах і запропонувати їх переміщеним українцям, і багато з цих вакансій були заповнені. ЄДР розглядає варіанти фінансування дослідників, які повернуться в Україну після закінчення війни. Лептін підкреслила, що для залучення ґрантів ЄДР країна має бути привабливою для дослідників найвищого рівня. Це передбачає наявність якісної дослідницької інфраструктури, кар’єрну структуру, що базується виключно на заслугах, та незалежну систему надання ґрантів, яка надає індивідуальні ґранти.

Куртіс Белаяч, УНТЦ,22 заявив, що хоча УНТЦ переорієнтувався на РХБЯ безпеку, він все ще працює над тим, щоб допомогти дослідникам у сфері подвійного використання та колишнім вченимзброярам України реалізовувати проекти, які сприяють розвитку української науки. Белаяч вказав на важливість того, щоб українські дослідники та науковці залишалися в Україні, і будь-які програми, що обговорюються, повинні допомогти українцям у цьому.

Обговорення

Робін Ґраймс, Королівське товариство, модерував обговорення питань фінансування досліджень. У відповідь на питання про прийняття НФДУ міжгалузевої структури фінансування на базі центру за прикладом Наукового фонду Ірландії, Полоцька заявила, що система фінансування НФДУ не достатньо розвинена, і диверсифікація фінансування зробила б її більш стійкою. Не все фінансування від українського уряду може бути виділено на конкурсні ґранти, але воно має бути більшим, ніж зараз. Пані Полоцька зазначила, що НФДУ повинен визначити найкращих фахівців-інтелектуалів в Україні, і що для нього дуже важливо вивчити досвід і найкращі методи роботи в інших країнах. Щодо ролі міжнародних рецензентів у конкурсному відборі, пані

__________________

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

Полоцька зазначила, що залучаються як національні, так і міжнародні експерти, але це залежить від

кожного конкретного конкурсу. Якщо НФДУ очікує, що конкурс буде особливо конкурентним, потрібен один іноземний рецензент. Шульга зазначила, що залучення іноземних рецензентів у минулому викликало спротив з боку НАНУ. Полоцька зауважила, що на НФДУ, як державну бюджетну установу, накладено багато законодавчих обмежень, але вона може приймати благодійні внески.

Белаяч зазначив, що деякі транснаціональні корпорації та західні компанії, перш ніж інвестувати, навіть у довгостроковій перспективі, мають переконатися, що в Україні існує система безпеки, в якій їхні інвестиції будуть захищеними. Безвершенко додала, що НФДУ є найкращим партнером для міжнародних донорів, а також має величезну інформаційно-просвітницьку складову в Україні. Людський капітал слід підтримувати не лише через прямі інвестиції від зовнішніх гравців, але й через розбудову спроможності установ для довгострокового реформування, щоб вони були ефективними після війни. Фергюсон зазначив, що НФІ було створено тому, що: (1) уряд ініціював національну програму далекоглядного прогнозування, яка рекомендувала створення НФІ, (2) вищі ешелони влади наполягали на проведенні реформ, і (3) НФІ було створено до початку економічного краху. Фергюсон також зазначив, що членство в ЄС мало критично важливе значення для цього процесу і для того, щоб допомогти Ірландії стати глобальним конкурентом.

ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ

Герсон Шер, Національний науковий фонд та CRDF Global (у відставці), модерував загальне обговорення тем усіх сесій семінару та наступних кроків України. Безвершенко зазначила, що український уряд або НАНУ неможливо переконати змінити спосіб їхньої роботи безпосередньо зараз, доводячи, що спочатку слід зосередитися на вирішенні нагальних потреб наукової системи, а вже потім намагатися проводити довгострокові реформи. Нагальні потреби вимагають залучення міжнародних експертів та донорів до підтримки української науки і гарантування того, що вони інвестуватимуть у людський капітал. За словами Безвершенко, комунікація та співпраця між Україною і міжнародним співтовариством потрібні будуть у довгостроковій перспективі для того, щоб продумати стратегію системної реформи. Колежук погодився що в довгостроковій перспективі необхідно розвивати спроможність і компетентність у сфері науково-технічної політики серед тих, хто формує політику. Полоцька додала, що НФДУ потребує порад та рекомендацій від міжнародних колег щодо того, якою має бути структура реформ. Безвершенко додала, що в той час як Україна веде регулярний діалог з ЄС в рамках програми «Горизонт 2020», діалог між Україною та США з цих питань є обмеженим, і висловила думку, що прямі контакти повинні зростати.

Підсумки та наступні кроки

Рита Колвелл завершила робочий семінар, підкресливши ключові моменти, які прозвучали під час всього семінару. Вона зазначила, що інвестиції в людський капітал та використання конкурентного підходу до відбору дослідників на основі їхніх заслуг є двома ключовими найкращими підходами, які з’явилися під час обговорень. Іншим ключовим аспектом є розуміння урядом зв’язку між наукою та відбудовою. Колвелл також зазначила, що для науковців та дослідників критично важливо залишатися в Україні. Насамкінець, Колвелл підсумувала, що міжнародне співтовариство повинно долучитися до співпраці та партнерства з Україною, щоб допомогти впровадити ці найкращі методи роботи.

Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Ці «Матеріали робочого семінару—стисло» були підготовлені Кендіс Хантінгтон як фактичний підсумок того, що відбулося під час семінару. Роль комітету з планування обмежувалася плануванням семінару. Зроблені заяви належать доповідачам або окремим учасникам семінару і не обов’язково відображають погляди всіх учасників семінару; комітету з планування; або Національних академій наук, інженерно-технічних наук та медицини.

КОМІТЕТ З ПЛАНУВАННЯ Ріта Колвелл (голова), Олексій Колежук (заступник голови), Олександра Антонюк, Е. Вільям Колґлейзер, Робін Ґраймс, Венкатеш Нараянамурті, Анна Платер-Зиберк, Наталія Шульга, Альфред Уоткінс та Ярослав Яцків.

Особлива подяка Кеті Кемпбелл та Герсону Шеру за їхній внесок у проведення семінару. Компанія Congress Rental Service надала підтримку в організації та забезпечила усний переклад українською та англійською мовами.

РЕЦЕНЗЕНТИ Щоб забезпечити відповідність інституційним стандартам якості та об’єктивності, ці «Матеріали робочого семінару—стисло» переглянули Мері Сью Коулман, Американська асоціація університетів; Марк Фергюсон, Європейська комісія; Олексій Колежук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; та Наталія Шульга, Український науковий клуб.

ШТАНІ ПРАЦІВНИКИ Воган Турекян, виконавчий директор; Міка Ловенталь, директор; Ніколь Червенка, співробітник програми; Кендіс Хантінгтон, науковий співробітник; Хоуп Хеар, адміністративний помічник.

Для отримання додаткової інформації стосовно семінару відвідайте https://www.nationalacademies.org/event/08-03-2021/workshop-on-the-utility-feasibility-security-and-ethics-of-verifiable-covid-19-credentials-for-international-travel.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПОСИЛАННЯ Національні академії наук, інженерно-технічних наук та медицини: 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine: Proceedings of a Workshop—in Brief (Ukraininan Version). Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/27212.

Policy and Global Affairs

Copyright 2023 by the National Academy of Sciences. All rights reserved.

images
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 1
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 2
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 3
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 4
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 5
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 6
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 7
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 8
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 9
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 10
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 11
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 12
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 13
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 14
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 15
Suggested Citation:"ВІДНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: Матеріали робочого семінару - cтисло." National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2023. Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/27212.
×
Page 16
Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief Get This Book
×
 Rebuilding Research, Education, and Innovation in Ukraine – Ukrainian version: Proceedings of a Workshop—in Brief
MyNAP members save 10% online.
Login or Register to save!
Download Free PDF

The Russian invasion of Ukraine in February 24, 2022 has resulted in devastation, including loss of life, massive internal and external migration, and the partial or complete destruction of facilities and infrastructure. This poses urgent challenges for Ukrainian science, education, and technology sectors. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine convened a workshop from September 21-23, 2022 to discuss rebuilding research, education, and innovation in Ukraine. The National Academies recognizes that the devastation of the war in Ukraine will make rebuilding particularly difficult and humanitarian aid will remain a top priority for a long time. As a result, while many of the best practices described will be difficult to implement in the short-term, the goal of the workshop was to convene the international scientific community to discuss the importance of science, innovation, and education to long-term rebuilding and post-war future.

This Proceedings of a Workshop-in Brief provides a high-level summary of the workshop discussions on best practices for managing science, higher education, innovation, and research funding from the international community.

READ FREE ONLINE

 1. ×

  Welcome to OpenBook!

  You're looking at OpenBook, NAP.edu's online reading room since 1999. Based on feedback from you, our users, we've made some improvements that make it easier than ever to read thousands of publications on our website.

  Do you want to take a quick tour of the OpenBook's features?

  No Thanks Take a Tour »
 2. ×

  Show this book's table of contents, where you can jump to any chapter by name.

  « Back Next »
 3. ×

  ...or use these buttons to go back to the previous chapter or skip to the next one.

  « Back Next »
 4. ×

  Jump up to the previous page or down to the next one. Also, you can type in a page number and press Enter to go directly to that page in the book.

  « Back Next »
 5. ×

  Switch between the Original Pages, where you can read the report as it appeared in print, and Text Pages for the web version, where you can highlight and search the text.

  « Back Next »
 6. ×

  To search the entire text of this book, type in your search term here and press Enter.

  « Back Next »
 7. ×

  Share a link to this book page on your preferred social network or via email.

  « Back Next »
 8. ×

  View our suggested citation for this chapter.

  « Back Next »
 9. ×

  Ready to take your reading offline? Click here to buy this book in print or download it as a free PDF, if available.

  « Back Next »
Stay Connected!